VEILIG OP PAD IN BRUSSEL DANKZIJ TRAGE WEGEN

MINDER SLACHTOFFERS DANKZIJ VEILIGE PADEN

TRAGE WEGEN IN DE HOOFDSTAD?

Trage wegen zijn autovrije wegen, paden of routes voor niet-gemotoriseerde verplaatsingen. Voetgangers en fietsers zijn er thuis. Ook een grote stad als Brussel heeft een rijk patrimonium aan trage wegen: steegjes, verkeersvrije straten, paden in parken, doorsteekjes in woonwijken, olifantenpaadjes, voetgangerszones…

In totaal gaat het over meer dan 800km trage wegen in Brussel.

Al die paden en doorsteekjes werden in kaart gebracht en in een atlas en smartphone-app gegoten. Lees er alles over op > de tools-pagina.

Elk verkeersslachtoffer is er één te veel.Tegen 2020 moet het aantal dode en zwaargewonde slachtoffers halveren. Meer dan 1 op 3 slachtoffers is een voetganger. De hoofdoorzaak van ongevallen: aanrijdingen door auto’s op kruispunten en voetgangersoversteekplaatsen.

Het weefsel van trage wegen in Brussel is het ideale middel om de infrastructuur voor voetgangers en fietsers te versterken. Door de bestaande stukken fiets- en wandelverbindingen aaneen te sluiten krijg je een samenhangende en fijnmazige infrastructuur voor verkeersveilige verplaatsingen voor jong en oud.

 

Toch blijft het potentieel van dit netwerk onderbenut. Voetgangers en fietsers weten vaak niet dat er een veiligere verbinding in de buurt is, of ze ervaren tal van barrières om erop te geraken.

Daar doet STAPAS | Dag van de Trage Weg iets aan.

WANDEL- & FIETSTOCHTEN
TERREINWERKEN
BEKENDMAKING & FEEST
CULTUUR & EDUCATIE
SPEL & AVONTUUR
BELEID

 pour // voor  

2019 - info@stapas.be

  • Facebook - Black Circle
VEI-kind-bord-auto